Producenci

Gwarancja

Warunki gwarancji

  1. Avalon udziela gwarancji na zakupiony towar poczynając od daty sprzedaży Klientowi w okresie w jakim gwarancji udzielają producenci towarów.
  2. Okresy gwarancji na poszczególne towary są podane w internetowym systemie sprzedaży produktów na opakowaniach lub załączonych kartach gwarancyjnych.
  3. Termin rozliczenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od daty przyjęcia towaru do serwisu (28 dni roboczych przypadku konieczności zamówienia części zamiennych lub naprawy w specjalistycznym serwisie), jednak w wielu przypadkach towar jest wymieniany „od ręki”.
  4. W przypadku niemożności usunięcia usterki Klient otrzyma nowy produkt, produkt o takich samych lub zbliżonych parametrach technicznych lub korektę ilościową w zależności od aktualnych możliwości Serwisu. Korekta może zostać wystawiona tylko wtedy, gdy na przyjęciu serwisowym będzie podany nr faktury zakupu lub zostanie dołączona kopia takiego dokumentu.
  5. Unieważnienie gwarancji nastąpi w przypadku używania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem, uszkodzenia będącego skutkiem działania sił natury i kataklizmów, zerwania plomb gwarancyjnych, uszkodzenia mechanicznego z winy użytkownika, niedostatecznego zabezpieczenia towaru na czas naprawy.
  6. Produkty gratisowe, prezenty, nagrody (włączając w to sprzedawane w symbolicznej cenie na fakturach VAT), nie są objęte gwarancją i nie podlegają roszczeniom reklamacyjnym.
  7. Jeżeli w towarze dostarczonym do serwisu nie występuje opisana usterka, zostanie pobrana opłata manipulacyjna za testowanie sprzętu w wysokości 20zł netto.
  8. W obrocie hurtowym pomiędzy podmiotami gospodarczymi nie mają zastosowania przepisy o nowej gwarancji i rękojmi (2 lata).

Nowości


Hurtownia Akcesoriów Komputerowych  AVALON  95-200 Pabianice, ul.Piłsudskiego 33  Tel. 42 211 05 55 / 42 212 12 80

Sklep internetowy Shoper.pl